PitsiGalleria

Pit­si­Gal­le­ri­as­ta löy­dät puoli­taiteel­lista “humpuukia”, hausko­ja lah­jaideoita joi­hin saat tilaa­mal­la ripauk­sen henkilöko­htaisu­ut­ta ja tarvit­taes­sa myös sopi­van onnittelukortin.

Kat­so kuvat, niistä löy­dät myös kuhunkin tuot­teeseen liit­tyvää tietoa ja hin­nan, jos tuote on myytävänä.  Hin­nat­tomat tuot­teet ovat jo löytäneet oman kodin, mut­ta ovat näytil­lä  anta­mas­sa ideaa, jos vaik­ka halu­aisit tila­ta jotain samankaltaista.