PahkaGalleria

Pahk­a­Gal­le­ri­as­ta löy­dät pieniä ja suuria, uni­ikke­ja puu­veis­tok­sia ja reliefe­jä sisätiloi­hin, pihoille ja puutarhoihin.

Kat­so kuvat, niiden alta löy­dät  kuhunkin teok­seen liit­tyvää tietoa ja hin­nan, jos tuote on vielä myytävänä.

Teok­set jois­sa ei ole hin­taa ovat jo löytäneet oman kodin, mut­ta ovat näytil­lä anta­mas­sa ideoita, jos esimerkik­si halu­aisit tila­ta veis­tok­sen, mut­ta et vielä tiedä millaisen…

Huo­maathan ottaa yhteyt­tä hyvis­sä ajoin ennen h‑hetkeä, jos halu­at antaa lah­jak­si juuri tietylle henkilölle valmis­te­tun, hänen per­soon­aansa sopi­van, yksilöl­lisen lahjan.