Toi­min­i­men perus­tamis­es­ta läh­tien onkin sit­ten mietit­tävää riit­tänyt.   Tärkeim­pänä mietit­tävänä ehkä toim­intani näkyväk­si tekem­i­nen eli face­book-sivut piti perus­taa ihan ensiter­veisik­si.  Sivu­jen perus­t­a­mi­nen ei itsessään ollut kovinkaan kum­moinen hom­ma, mut­ta sisäl­lön tuot­ta­mi­nen eli val­oku­vien ja albu­mien teko veikin jo enem­män aikaa.  Ilman jär­jestelmäkam­er­an omis­tavaa ja kuvaus­taitoista tytärtäni olisin ollut jo ihan hukas­sa.  Tyt­täreni val­oku­vasi kaik­ki valmi­it teok­seni, muokkasi kuvia ja lisäili niitä face­booki­in ja min­ulle jäi tek­stin tuot­ta­mi­nen.  Face­booki­in on onnek­si help­po lisätä kän­nykkäkam­er­al­la otet­tu­ja kuvia ja niistäkin näyt­tää tule­van kohtuu kelvollisia.

Joka välis­sä päivit­täin pitää tietysti myös “taiteil­la”, mut­ta kova kiire oli myös saa­da omat koti­sivut käyttöön.