Tuulen viemää!

Tuulen viemää!

Meil­lä on pieni kesämök­ki pienessä saa­res­sa.  Pie­neen mökki­in ja pie­neen saa­reen kohdis­tuu kuitenkin suuret tun­teet.  Rakas­tan mökkiä ja saar­ta,  kaikkea siel­lä.  Saa­res­sa moni asia on han­kalam­paa kuin man­tereel­la, mut­ta...
Kotisivut kiikarissa

Kotisivut kiikarissa

Ensin oli päätet­tävä opet­te­lenko itse tekemään koti­sivu­ja ja halu­anko käyt­tää siihen aikaani.  Olisi siis  myös varaudut­ta­va “hakkaa­maan päätä seinään”. Päätös siitä, että antaisin jonkun koti­sivui­hin pere­htyneen tahon hoitaa hom­man, syn­tyi...
Tästä se lähtee!

Tästä se lähtee!

Toi­min­i­men perus­tamis­es­ta läh­tien onkin sit­ten mietit­tävää riit­tänyt.   Tärkeim­pänä mietit­tävänä ehkä toim­intani näkyväk­si tekem­i­nen eli face­book-sivut piti perus­taa ihan ensiter­veisik­si.  Sivu­jen perus­t­a­mi­nen ei itsessään ollut...
PitsiPahka Design

PitsiPahka Design

Mikä ihmeen Pit­si­Pah­ka Design? Toi­min­i­mi on perustet­tu 01.05.2017 toteut­ta­maan yhden naisen unel­maa taidekäsitöi­den teosta ja tekemisen ilon jakamis­es­ta myös muille. Perus­tamista edel­si armo­ton jär­jen ja tun­tei­den kamp­pailu. Tun­teet voit­ti­vat ja...